Cenník prenájmu karavanov

Jar/Jeseň Leto Zima
1.4.-14.6., 9.9.-15.11. 15.6. – 8.9. 16.11.-30.3.
Weinsberg CaraSuite 650 MF 115 145 100
Ceny sú vrátane DPH

Nájomné za jeden deň zahŕňa: povinnú výbavu vozidla, zákonné a havarijné poistenie, diaľničné známky SR a Rakúsko- obytný automobil, doplnkovú výbavu vozidla (viď ponuka)
Kaucia: 1000€ – slúži na krytie škôd, ktoré nie sú hradené poisťovňou, alebo na krytie spoluúčasti na škodách, ktoré hradí poisťovňa
Príplatky:
Servisný príplatok: 45€
Nevyčistený interiér: 50€
Silne znečistený interiér (blato, piesok,..): 200€
Nevyčistená odpadová nádrž WC: 50€
Nedoplnená palivová nádrž: 10€ + hodnota paliva
Prevzatie/odovzdanie cez víkend, alebo deň pracovného pokoja: 15€

Minimálna doba prenájmu
Leto – 7 dní
Jar, jeseň, zima – 3 dni

Obmedzenie najazdených kilometrov obytného automobilu
Leto – bez obmedzenia
Jar, jeseň, zima – limit 300km/deň
cena za jeden kilometer nad limit 0,25€

Obmedzenie najazdených kilometrov obytného prívesu – Bez obmedzenia

Zľavy
8 a viac dní – 2%
15 a viac dní – 5%
22 a viac dní – dohodou
opakovaný prenájom –5 %

Nájomca uhrádza náklady v plnej výške súvisiace s cestou, diaľničné známky, mýto, pohonné hmoty a prípadné pokuty